Om Alexander

Alexander Rozental är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Linköpings universitet (psykologexamen 2011) och är filosofie doktor (psykologi). Han har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatrin, mottagning för unga vuxna och en specialistmottagning för stressrelaterad ohälsa. Alexander Rozental har specialiserat sig i prokrastinering, i vilket han skrivit självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur), liksom perfektionism, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa