Om Alexander

Alexander Rozental är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi samt filosofie doktor (psykologi) vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och en mottagning för unga vuxna i Stockholm, bland annat med bedömning och behandling av ångestsyndrom och affektiva problem som depression. Vidare har Alexander Rozental varit anställd på Karolinska institutet och utbildat vårdpersonal i grundläggande psykoterapi, psykiatrisk diagnostik och kognitiv beteendeterapi. Parallellt med sin forskning har han även jobbat med patienter som har sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa, exempelvis utmattningsdepression. Alexander Rozental har specialiserat sig i prokrastinering, i vilket han skrivit självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur), bedrivit forskning, samt regelbundet håller i utbildningar och workshops för företag och vårdpersonal. I övrigt är han involverad i en rad studier som rör bedömning och behandling av ångestsyndrom och perfektionism, inom utbildning och handledning vid psykologprogrammet vid Stockholms universitet samt är gästforskare vid University College London.