Om Alexander

Alexander Rozental är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Linköpings universitet (psykologexamen 2011) samt postdoktor (psykologi) på Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska institutet. Han har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatrin, mottagning för unga vuxna och en specialistmottagning för stressrelaterad ohälsa.. Alexander Rozental har specialiserat sig i prokrastinering, i vilket han skrivit självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur), bedrivit forskning, samt regelbundet håller i utbildningar och workshops för företag och vårdpersonal. I övrigt är han involverad i en rad studier som rör bedömning och behandling av ångestsyndrom och perfektionism i egenskap av Honorary Associate Professor på Institute of Child Health vid University College London.