Om Alexander

Alexander Rozental är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi samt postdoktor (psykologi) vid Karolinska institutet. Han har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och en mottagning för unga vuxna i Stockholm, bland annat med bedömning och behandling av ångestsyndrom och affektiva problem som depression. Parallellt med sin forskning har han även jobbat med patienter som har sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa, exempelvis utmattningsdepression. Alexander Rozental har specialiserat sig i prokrastinering, i vilket han skrivit självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur), bedrivit forskning, samt regelbundet håller i utbildningar och workshops för företag och vårdpersonal. I övrigt är han involverad i en rad studier som rör bedömning och behandling av ångestsyndrom och perfektionism, inom utbildning och handledning vid Karolinska institutet  samt är gästforskare vid University College London.