Hyperakusis

Hyperakusis är ett audiologiskt (hörselrelaterat) fenomen som kännetecknas av en extrem känslighet för vardagsljud, till exempel pappersprassel, spolande kranar eller olika typer av signaler. Ofta leder känsligheten till att man undviker vissa miljöer samt att personen skyddar öronen för mycket. Detta problem förekommer ofta samtidigt som tinnitus, något som innebär att individen hör ett ljud, vanligen ton eller brus, som inte härstammar från en yttre källa.

Då det inte finns något sätt som med vetenskaplig stöd har visat sig ta bort tinnitus eller hyperakusi arbetar man inom psykologisk behandling istället med dess icke önskvärda konsekvenser. Det har dessutom visat sig att vissa beteenden som ofta uppkommer naturligt vid debuten av problemet, så kallade undvikandebeteenden, i sig kan öka själva känsligheten. Trots att det inte finns någon bot finns ett stort antal oseriösa aktörer på marknaden som hävdar att de kan uppnå ett sådant resultat och inte sällan anklagar hälso- och sjukvårdspersonal för fusk och jäv. Var därför noga med att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämplig för dig med en legitimerad läkare som är specialist inom hörsel.

Hur behandlas hyperakusis?

Generellt sett utgår en psykologisk behandlingen för hyperakusis om att lära sig om hörselsystemet samt om hur detta påverkas av ett undvikande av ljud. Dessutom är det av stor vikt att patienten även får en ökad kunskap om hur undvikandebeteenden påverkar människors emotionella upplevelser. Därefter används olika tekniker för att hjälpa patienten att gradvis och kontrollerat återgå till att leva i normal ljudmiljö, däribland att sakta och systematiskt börja utsätta sig för ljud och situationer. Det gemensamma behandlingsmålet brukar handla om att på olika sätt återgå till aktiviteter och miljöer som tidigare var viktiga för patienten.

Om du söker hjälp för hyperakusis eller tinnitus rekommenderas i första hand en kontakt hos Hörsel- och balansmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer

Om du vill läsa mer om hyperakusis kan du vända dig till Akademiska sjukhuset i Uppsala.