Bemötande, bedömning och anpassning av KBT-behandling av personer inom autismspektrat

Syfte
Föreläsningarna har som syfte att ge kunskap om vad autism är och hur man professionellt bemöter personer inom autismspektrat. De presenterar också konkreta tips och strategier för hur man kan anpassa sitt yrkesutövande till sättet de fungerar på.

Innehåll
Föreläsningarna är fristående och ges vid tre tillfällen, kvällstid (preliminärt 17-19:30) under hösten 2020. Föreläsningarna är kliniskt förankrade och består av tre fristående delar som tar upp olika aspekter av att möta och som professionell arbeta med personer inom autismspektrat. De tre delarna är följande:

• Vad är autism? – Vilka annorlunda sätt att fungera har personer inom autismspektrat och hur kan du anpassa bemötandet så att du möter deras behov och sätt att fungera bättre? Den här föreläsningen passar dig som privat möter personer inom autismspektrat, kanske har du en anhörig med autism? Föreläsningen lämpar sig även för dig som i din profession möter personer inom autismspektrat och vill veta hur du kan anpassa ditt bemötande.

• Psykiatrisk bedömning – Hur påverkar autism hur eventuell samsjuklighet tar sig uttryck och vad bör vi därför tänka på när vi gör psykiatriska bedömningar av personer inom autismspektrat? Den här föreläsningen passar dig som i ditt arbete möter personer med autism och psykisk ohälsa och gör psykiatriska bedömningar.

• Anpassning av KBT till personer inom autismspektrum – Hur anpassar vi gängse KBT-behandling för exempelvis social fobi och depression så att den bättre möter de behov som personer inom autismspektrat har? Den här föreläsningen riktar sig till dig som i ditt arbete utför KBT-behandlingar.

Kursansvarig: Susanna Grund, leg. Psykolog.

Datum: Okt-nov 2020

Pris: 500 kr/tillfälle

Plats: Centralt i Uppsala eller via länk

Anmälan och info:
susanna.grund@kbtpsykologerna.com
0703-366878