Beteendeanalys för alla

Beteendeanalys är det analysverktyg som vanligen används av KBT-behandlare. Det handlar sammanfattningsvis om att förstå varför en gör som en gör och hur en kan göra annorlunda. Inom ramen för denna kurs får du lära dig grunder i inlärningspsykologi och beteendeanalys för att förstå dina beteenden bättre! Mellan lektionerna arbetar du självständigt med egna övningar.

OBS! Detta är inte en psykologisk behandling! Om du har svårt att fungera i vardagen rekommenderar vi dig att ta kontakt med din vårdcentral eller att prata med oss för individuell psykologisk behandling.

Lektion 1: Introduktion till beteendeanalys och inlärningspsykologi, respondent inlärning
Lektion 2: Operant inlärning
Lektion 3: Grunder i beteendeanalys
Lektion 4: Grunder i beteendeanalys
Lektion 5: Grundläggande tillämpning av beteendeanalys

Kursen ges under fem kvällar höstterminen 2017. Vår lokal finns på S:t Olofsgatan 32 E, Uppsala.
Tid: 18-20.
Kursledare: Linda Jüris och Katarina Molin.
Kostnad: 2200 kr
Om du har frågor eller vill anmäla dig till kursen: kontakta psykolog Katarina Molin, katarina.molin@kbtpsykologerna.com eller 0703-366804.