Om Daniel

Daniel Wallsten är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovården, huvudsakligen med stressrelaterad ohälsa, exempelvis utmattningsdepression, liksom handledning, utbildning och arbetsmiljöfrågor. Daniel Wallsten har även jobbat med psykologisk behandling av tvångssyndrom på OCD-centret i Uppsala samt i olika sammanhang undervisat på Uppsala universitet.

Daniel är doktorand vid Karlstads universitet.