Om Daniel

Daniel Wallsten är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2015). Han har tidigare arbetat inom företagshälsovården, huvudsakligen med stressrelaterad ohälsa, exempelvis utmattningsdepression, liksom handledning, utbildning och arbetsmiljöfrågor. Daniel Wallsten har även jobbat med psykologisk behandling av tvångssyndrom på OCD-centret i Uppsala samt i olika sammanhang undervisat på Uppsala universitet. Daniel är dessutom doktorand vid Karlstads universitet.