Forskning

Forskning inom psykologisk behandling och angränsande områden är viktigt för att kunna förbättra förutsättningarna för att motverka psykisk ohälsa. KBT-Psykologerna har därför valt att prioritera vetenskapliga studier vid sidan av arbetet med patienter, handledning och utbildning. Flera medarbetare är aktiva som forskare vid landets universitet och är ofta involverade i internationella forskningsprojekt som bland annat rör ångestsyndrom, affektiva problem som depression, beteendemedicinska tillstånd som kronisk smärta, liksom prokrastinering och perfektionism.

Monica Buhrman

Monica Buhrman är verksam vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet där hon både forskar och undervisar. Hennes forskningsintressen handlar om psykologisk behandling, framför allt inom hälsopsykologi och beteendemedicin. Monica Buhrmans avhandlingsområde handlade om kronisk smärta, något som hon idag undersöker i förhållande till samsjukligheten med andra psykiatriska diagnoser. Monica Buhrman är även projektledare för flera forskningsprojekt i samarbete med Akademiska sjukhuset, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Örebro universitet som rör bland annat kognitiv beteendeterapi för återkommande huvudvärk respektive psykologisk behandling vid social ångest, kronisk smärta och sömnsvårigheter vid kronisk smärta. Ett urval av Monica Buhrmans senaste publikationer:

Peters, M. L., Smeets, E., Feijge, M., van Breukelen, G., Andersson, G., Buhrman, M., & Linton, S. J. (2017). Happy Despite Pain: A Randomized Controlled Trial of an 8-week Internet-delivered Positive Psychology Intervention for Enhancing Well-being in Patients with Chronic Pain. The Clinical Journal of Pain. [Epub ahead of print].

Buhrman, M., Gordh, T., & Andersson, G. (2016). Internet interventions for chronic pain including headache: A systematic review. Internet Interventions, 4, 17-34.

Lin, J., Lüking, M., Ebert, D. D., Buhrman, M., Andersson, G., & Baumeister, H. (2015). Effectiveness and cost-effectiveness of a guided and unguided internet-based Acceptance and Commitment Therapy for chronic pain: Study protocol for a three-armed randomised controlled trial. Internet Interventions, 2(1), 7-16.

Buhrman, M., Syk, M., Burvall, O., Hartig, T., Gordh, T., & Andersson, G. (2015). Individualized guided Internet-delivered cognitive-behavior therapy for chronic pain patients with comorbid depression and anxiety: a randomized controlled trial. The Clinical journal of pain, 31(6), 504-516.

Linda Jüris

Linda Jüris är verksam vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Hennes avhandlingsområde rörde kognitiv beteendeterapi inom audiologi (hörsel), närmare bestämt hyperakusis. Linda Jüris är idag med och planerar för vidare forskningsprojekt inom samma ämne, exempelvis vad gäller psykologisk behandling för hyperakusis i gruppformat och via internet. Dessutom har hon en liten del i studier som handlar om inflammatorisk aktivitet och förekomst av neuronala antikroppar hos patienter med affektiva problem som depression, tvångssyndrom och schizofreni. Ett urval av Linda Jüris senaste publikationer:

Jüris, L., Andersson, G., Larsen, H. C., & Ekselius, L. (2014). Cognitive behaviour therapy for hyperacusis: A randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 54, 30-37.

Jüris, L., Andersson, G., Larsen, H. C., & Ekselius, L. (2013). Psychiatric comorbidity and personality traits in patients with hyperacusis. International Journal of Audiology52(4), 230-235.

Jüris, L., Ekselius, L., Andersson, G., & Larsen, H. C. (2013). The Hyperacusis Questionnaire, loudness discomfort levels, and the Hospital Anxiety and Depression Scale: A cross-sectional study. Hearing, Balance and Communication, 11(2), 72-79.

Andersson, G., Jüris, L., Classon, E., Fredrikson, M., & Furmark, T. (2006). Consequences of suppressing thoughts about tinnitus and the effects of cognitive distraction on brain activity in tinnitus patients. Audiology and Neurotology11(5), 301-309.

Alexander Rozental

Alexander Rozental är verksam som forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och är även gästforskare vid Institute of Child Health vid University College London. Hans avhandlingsområde fokuserade på negativa effekter av psykologisk behandling via internet. Idag forskar Alexander Rozental dels om negativa effekter av psykologisk behandling rent generellt, dels psykologisk behandling i grupp respektive via internet för bland annat perfektionism, prokrastinering samt ångestsyndrom. Ett urval av Alexander Rozentals senaste publikationer:

Rozental, A., Shafran, R., Wade, T., Egan, S., Bergman Nordgren, L., Carlbring, P., Landström, A., Roos, S., Skoglund, M., Thelander, E., Trosell, L., Örtenholm. A., & Andersson, G. (2017). A randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy for perfectionism including an investigation of outcome predictors. Behaviour Research and Therapy, 95, 79-86.

Shafran, R., Wade, T., Egan, S., Kothari, R., Allcott-Watson, H., Carlbring, P., Rozental, A., & Andersson, G. (2017). Is the devil in the detail? A randomized controlled trial of guided Internet based CBT for perfectionism. Behaviour Research and Therapy, 95, 99-106.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2017). Overcoming procrastination: One-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 46(3), 177-195.

Rozental, A., Magnusson, K., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2017). For better or worse: An individual patient data meta-analysis of deterioration among participants receiving Internet-based cognitive behavior therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(2), 160-177.

Sven Alfonsson

Sven Alfonsson är verksam vid Kunskapscentrum för psykoterapiforskning vid Karolinska Institutet. Han har tidigare främst forskat om psykologiska riskfaktorer för fetma och behandling av ätstörning bland överviktiga. Under senare år har hans forskning handlat om faktorer som påverkar följsamhet i psykologisk behandling samt terapeuters följsamhet till behandlingsprotokoll och kliniska rekommendationer. Ett urval av Sven Alfonssons senaste publikationer:

Alfonsson, S., Parling, T., Spännargård, Å., Andersson, G., & Lundgren, T. (2017). The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive behavioral therapy: a systematic review. Cognitive Behaviour Therapy. [Epub ahead of print].

Alfonsson, S., Weineland-Strandskov, S., & Sundbom, M. (2017). Self-reported hedonism predicts 12-month weight loss after Roux-en-Y gastric bypass. Obesity Surgery, 27(8), 2073-2078.

Alfonsson, S., Wallin, E., & Maathz, P. (2017). Factor structure and validity of the Depression, Anxiety and Stress Scale‐21 in Swedish translation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 24(2-3), 154-162.

Alfonsson, S., Johansson, K., Uddling, J., & Hursti, T. (2017). Differences in motivation and adherence to a prescribed assignment after face-to-face and online psychoeducation: an experimental study. BMC Psychology, 5:3.