Gruppbehandling

GRUPPBEHANDLING för TVÅNGSSYNDROM

Nästa gruppstart 9:e mars!

Intensiv gruppbehandling för tvångssyndrom har goda resultat i vetenskapliga studier. Till våra grupper med kan du antingen komma på remiss från din psykolog/psykiater på Affektiv mottagning 2, affektiv mottagning 3 eller Mottagningen för Unga vuxna. Du kan också bekosta din behandling på egen hand. Om du bor på annan ort kan vi hjälpa dig föreslå lämpligt boende i Uppsala under din behandlingstid.

Många av oss som arbetar på KBT-Psykologerna är specialiserade på tvångsrelaterade syndrom, vi arbetar med patienter, handleder andra psykologer samt undervisar om ämnet.  Själva behandlingen är främst exponering med responsprevention (ERP), som är en typ av kognitiv beteendeterapi (KBT), den modell som har starkast vetenskapligt stöd och som rekommenderas av SBU och andra instanser runt om i världen. I forskning har ERP givits på många olika sätt rent strukturellt och tidsmässigt upplagt, och vi föredrar en intensiv modell med flera timmars behandling per dag under en kortare tidsperiod.

Fördelar med att få sin behandling i grupp är för många att få stöd av andra personer med diagnosen, och det kan finnas många vinster med att få lära sig om hur andra typer av tvång ser ut, eftersom det finns flera olika varianter. Vi hoppas att vi med gruppbehandling kan ta emot fler patienter, och bidra till att köerna blir kortare så att OCDn inte hinner bli lika handikappande för patienten och de anhöriga.

Behandlingen inleds med att patienten träffar en psykolog/psykoterapeut för bedömning, vilket brukar ta ca tre sessioner. Man lär sig om tvångssyndrom och om behandlingen. Sedan påbörjar man sin gruppbehandling, Under behandlingens gång kan det vara bra att träffa psykoterapeuten individuellt någon session till för att anpassa gruppbehandlingen på bästa sätt. Före, under och efter behandling fyller patienten i en del formulär för att se om behandlingen har effekt! Om behandlingen utvärderas ha effekt efter bedömningsfas och en veckas behandling finns möjlighet att förlänga behandlingen med fler veckor.

Om du vill bekosta din behandling själv kostar de individuella sessionerna precis som vanligt på mottagningen – 1250 per session om 50 minuter hos psykolog, 1400 hos psykolog/psykoterapeut. En veckas gruppbehandling kostar 10000 kr, och omfattar 25 klocktimmars behandling!