Handledning

KBT-Psykologerna erbjuder handledning inom psykologisk behandling och vänder oss framförallt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, social omsorg, behandlingshem och socialtjänst. Handledningen utformas i samråd med dig som enskild individ eller handledningsgruppen, det kan till exempel röra ärendehandledning och bemötandefrågor, liksom handledning i olika tekniker i kognitiv beteendeterapi för personal med grundutbildning i psykoterapeutisk metod. Via videolänk kan vi även erbjuda handledning på distans.

Format och etik

Handledningens frekvens och struktur bestäms i samråd med dig som beställare. Det kan röra sig om både individuell handledning eller handledning i grupp. Alla handledare är legitimerade psykologer med inriktning kognitiv beteendeterapi. Två av oss är även disputerade inom beteendemedicin, kognitiv beteendeterapi vid ljudkänslighet respektive långvarig smärta, samt är uppskattade handledare inom hälso- och sjukvården. Vi handleder exempelvis personalgrupper och behandlare som arbetar med långvarig smärta samt inom socialtjänsten och behandlingshem med fokus på tvångssyndrom. Handledarna följer Psykologförbundets och Beteendeterapeutiska föreningens etiska riktlinjer, samtidigt som etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt.