Henrik Engelmark

Henrik Engelmark är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2012). Han arbetar med KBT-behandling för bland annat tvångssyndrom, specifika fobier, social ångest, paniksyndrom och andra ångestproblem samt sömnsvårigheter, stressrelaterad ohälsa och depression. Han har tidigare arbetat på ett behandlingshem inriktat på tvångssyndrom som psykolog och bitr. verksamhetschef och har särskild kompetens att arbeta med tvångssyndrom och tvångsrelaterade problem såsom dysmorfofobi (BDD). Henrik har sedan tidigare en kandidatexamen i medicin, högskoleexamen i folkhälsa samt är utbildad inom socialrätt och arbetsrätt.