Om Katarina

Katarina Molin är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi. Hon har tidigare arbetat på Hörsel- och balanskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med psykologisk behandling för tinnitus, ljudöverkänslighet, stressrelaterad ohälsa och sömnsvårigheter. Katarina Molin har dessutom uppdrag inom region Örebro län och Uppsala universitet.