Om Katarina

Katarina Molin är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2011). Hon arbetar med KBT-behandling för bland annat social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom, sömnsvårigheter, stressrelaterad ohälsa och depression. Hon har tidigare arbetat på Hörsel- och balanskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har särskild kompetens när det gäller psykologisk behandling för tinnitus och ljudöverkänslighet. Katarina Molin har dessutom uppdrag inom Uppsala universitet, med bland annat undervisning i samtalsmetodik. Hon arbetar också med flera av KBTPsykologernas utbildningar. Vid sidan om arbetet vidareutbildar Katarina sig till psykoterapeut vid Uppsala universitet.