KBT för personer med autismspektrumtillstånd

Workshopen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper om hur man anpassar sedvanlig kognitiv beteendeterapi för att patienter med neuropsykiatrisk problematik och autismspektrumtillstånd (AST) lättare ska kunna delta i behandlingen och få bättre utfall.

Tyngdpunkten ligger på de specifika problem som kan uppstå när man genomför evidensbaserad psykoterapi med personer som har neuropsykiatriska svårigheter med koncentration, generalisering, flexibilitet, abstraktionsförmåga och perspektivtagande samt hur man kan anpassa behandlingskontakten och behandlingskomponenter för att nå största möjliga engagemang och resultat.

Workshopen hålls av Valerie Gaus (PhD, licenced psychologist), som arbetat med KBT och personer med AST under många år och är författare till boken Cognitive-Behavioral Therapy for Adult Asperger Syndrome, som snart kommer i en ny upplaga. Boken fokuserar på behandling för ångest- och depressionsbesvär som är vanliga komorbida tillstånd för personer med AST. Genom individuell analys och behandlingsplanering kan man som terapeut skräddarsy en behandling för dessa patienter som tar hänsyn till hänsyn till deras specifika svårigheter och samtidigt tar till vara på deras starka sidor. Workshopen kommer innehålla teori blandat med praktiska övningar och exempel.

 

Datum

Workshopen ges under två heldagar, kl 9-16, den 13-14 maj 2019.

Lokal

Universitetshuset, Biskopsgatan 3 i centrala Uppsala.

Pris

3.600 kr + moms vid anmälan före 31 december, 2018.

5.000 kr + moms vid anmälan efter 31 december, 2018.

Anmälan och kontakt

För anmälan, var god följ denna länk: https://goo.gl/forms/YU10ejiq0VUIom072

För frågor, kontakta Sven Alfonsson på sven.alfonsson@kbtpsykologerna.com

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.