Beteendemedicin för fysioterapeuter

Beslut om nästa kursstart är ännu inte fattat.

Syfte

Syftet med denna utbildning är att deltagaren efter genomgången utbildning skall ha erhållit grundläggande kunskaper om kognitiv beteendeterapi (KBT) och dess tillämpningar inom klinisk verksamhet (beteendemedicin). Detta inbegriper bland annat grundläggande förståelse för och genomförande av beteendeeanalys, vilket kan vara till hjälp i sjukgymnastiskt arbete. De första två kursdagarna är primärt teoretiska med grunder i KBT, Beteendemedicin samt genomgång av forskningsläget vad gäller behandling för kronisk smärta. Vidare arbetar vi praktiskt med Monica Buhrmans manual för Multidisciplinär Beteendeanalys, där denna tillämpas praktiskt med studenternas egna fall.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

  • Kognitiv beteendeterapi – kännetecken, historik, tillämpningsområden, tillgänglighet, användbarhet, utbildningsmöjligheter.
  • Beteendemedicinska principer
  • Grundläggande operant och respondent teori
  • Kognitiv teori samt analys
  • Beteendeanalys – individuellt och multidisciplinärt

Kursansvariga

Monica Buhrman, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr. Monica forskar om KBT för kronisk smärta. Hon arbetar på smärtrehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon handleder fysioterapeuter, läkare och psykologer. Monica arbetar också på institutionen för psykologi på Uppsala Universitet, där hon undervisar och anordnar utbildningar, bl a på fysioterapeutprogrammet.

Katarina Molin, leg psykolog (KBT). Katarina har erfarenhet av att arbeta med beteendemedicin på hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med patienter med tinnitus, hyperacusis och sömnstörningar.

Datum

Kursen ges i Malmö (lokal meddelas senare) under fem heldagar, kl 9 – 16, den 18-19 april, 30-31 maj samt 23 augusti, 2017.

Behörighet

I första hand leg sjukgymnast/fysioterapeut alternativt sjukgymnast/fysioterapeut under utbildning, i andra hand kan andra yrkeskatergorier komma i fråga t ex arbetsterapeuter och naprapater. 16 platser. Kostnad: 8.500 kr (inklusive moms). Minst 12 deltagare krävs för att utbildningen skall genomföras.

Anmälan

Anmälan sker till Klara Karnerud på klarakarnerud@yahoo.se. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Principen enligt ”först till kvarn” gäller.

För frågor kontakta gärna Klara Karnerud på klarakarnerud@yahoo.se eller Patricia Rocca på patriciarocca75@gmail.com.