Distansbehandling

KBT-Psykologerna samarbetar med Svensk Telepsykiatri. Det betyder att vi kan erbjuda psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi via videolänk. Du som patient kan alltså befinna dig var som helst så länge du har tillgång till en dator. Formatet fungerar ungefär som  Skype, fast med ett program speciellt framtaget för ändamålet med särskilt fokus på patientsäkerhet och konfidentialitet.

Om du bor i Borås med omnejd kan du få tillgång till distansbehandling hos oss genom fysioterapimottagningen Mindset Fysioterapi, Trandögatan 3. Personal på plats hjälper dig att komma igång och utnyttja  en dator med videolänk i deras lokaler.