Distansbehandling

KBT-Psykologerna samarbetar med Svensk Telepsykiatri. Det betyder att vi kan erbjuda psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi via videolänk. Du som patient kan alltså befinna dig var som helst så länge du har tillgång till en dator. Formatet fungerar ungefär som  Skype, fast med ett program speciellt framtaget för ändamålet med särskilt fokus på patientsäkerhet och konfidentialitet. Mer om formatet, pris och hur du registrerar dig för en distansbehandling, var god besök följande hemsida: Psykonline.