KBT vid ADHD

KBT-Psykologerna erbjuder psykologledd gruppbehandling av vuxen-ADHD. Behandlingen är baserad på DBT (dialektisk beteendeterapi) och målet med behandlingen är att den ska ge ökade kunskaper om ADHD, förstå hur ADHD påverkar vardagen samt att öva upp färdigheter som hjälper dig att få bättre kontroll över symtomen.

Behandlingen bygger på två huvudfokus: medveten närvaro och beteendeanalys. Medveten närvaro handlar om att träna på att bli bättre att styra sin uppmärksamhet. Till exempel att inte låta sin uppmärksamhet sticka iväg, fokusera på en sak i taget och bli medvetet om vad som händer i nuet. Medveten närvaro har i forskning visat sig vara hjälpsamt för att förbättra fokuseringsförmågan. Beteendeanalys är ett verktyg som kan öka vår förståelse om varför man reagerar och agerar i olika givna situationer. På så sätt kan man få en större möjlighet att kunna välja hur man vill agera i problemsituationer.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen och behöver göras dagligen under den tid behandlingen pågår. Du kommer att få coachstöd under hela behandlingen. Inför behandlingen får du ett enskilt bedömningssamtal, där du och behandlaren avgör om gruppbehandling är en lämplig behandling.