Anhörig

Att vara anhörig till en person med neuropsykiatriska svårigheter ställer krav på både kunskap om det annorlunda fungerandet och kunskap om hur detta ska hanteras så effektiv som möjligt. Det kan vara verksamt att ha en egen samtalskontakt kring detta.

  • Anhörigstöd. Att vara anhörig till personer med NPF kan stundtals vara ansträngande. Som anhörig är det viktigt att man har information om vad ADHD/autism är så att man kan bemöta svårigheterna på ett effektivt sätt. Det kan också vara viktigt att hitta egna strategier att hantera svårigheterna i vardagen. I stödsamtal försöker man stärka de egna resurserna för att klara vardagen.
  • Psykoedukation, det vill säga kunskap om ett tillstånd så som autism eller ADHD/ADD, kan ges vid ett eller flera tillfällen. Psykoedukation innebär att få information om vad diagnosen innebär, förslag på strategier och vilket stöd som finns att få.
  • Det finns även möjlighet att vända sig till oss för konsultation kring neuropsykiatriska svårigheter. Detta kan gälla frågor kring bemötande, huruvida svårigheter finns inom det neuropsykiatriska spektrat eller vägledning/rådgivning utifrån en specifik frågeställning.