KBT vid NPF – Personal

Att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara utmanade och ställer höga krav på flexibilitet och kunnande hos den som ska behandla. Det annorlunda fungerandet och den psykiatriska samsjukligheten kan försvåra behandlingen. Som personal måste man upptäcka symtom på NPF, bedöma och anpassa sitt bemötande och behandlingsinsatser. Vi erbjuder:

  • Handledning i neuropsykiatriska utredningar. Vi arbetar med handledning till psykologer som utför neuropsykiatriska utredningar.
  • Handledning i anpassning av behandling som riktar sig mot patienter med NPF.
  • Det finns även möjlighet att vända sig till oss för konsultation kring neuropsykiatriska svårigheter. Detta kan gälla frågor kring bemötande, huruvida svårigheter finns inom det neuropsykiatriska spektrat, bedömning av psykiatrisk samsjuklighet eller vägledning/rådgivning utifrån en specifik frågeställning.