KBT vid NPF – Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar när det gäller neuropsykiatri, utredning och samsjuklighet. Vi föreläser kring:

  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Autism och ADHD, diagnos och konsekvenser
  • Bedömning av psykiatrisk samsjuklighet
  • Anpassning av KBT

Sagt om vår föreläsare Susanna Grund:

”Otroligt inspirerade”

”Hennes entusiasm och kunnande tillsammans med hennes sätt att förklara var den absolut största vinsten med hela kursen!”

”Jag skulle alla gånger själv vilja gå och ge rekommendation kring utbildningar om jag ser att hennes namn utgör stor del av utbildningen.”

”Användarnära och på en mer praktiskt applicerbar nivå”

”Genomarbetad och verklighetsnära. Därifrån var det mycket jag kunde använda rakt av!”