Konflikthantering

Lär dig samtalsmetod, grunder i beteendeanalys och problemlösning för att kunna använda i dina relationer. Du/ni blir bättre på att förstå varför du/ni gör som du/ni gör och hur du/ni kan göra istället! En viktig aspekt är att bli medveten om vad som driver dig/er.

Det finns ett antal strategier som kan vara bra att använda sig av i relationer i syfte att minska konflikter och helt enkelt må bättre tillsammans! Vi har valt ut några av dem vi arbetar mest med i våra parterapier, men målgruppen är här individer och par som inte har allvarliga relationsproblem utan mer vardagliga hinder, sådär som det ofta är!

Att använda bra samtalsmetodik i sina relationer syftar till att minska konflikter och negativa känslomässiga upplevelser, samt att öka chanserna att få igenom konkreta beteendeförändringar som minskar konflikter på längre sikt.

Beteendeanalys är det analysverktyg som vanligen används av behandlare som arbetar med kognitiv beteendeterapi. Det handlar sammanfattningsvis om att förstå varför en gör som en gör och hur en kan göra annorlunda. Inom ramen för denna kurs får du lära dig grunder i inlärningspsykologi och beteendeanalys för att förstå dina beteenden bättre!

Problemlösning är ett tredje verktyg som är mycket användbart i relationer.

OBS! Detta är inte en psykologisk behandling! Om du/ni har svårt att fungera i vardagen rekommenderar vi dig/er att ta kontakt med din vårdcentral eller att prata med oss för psykologisk behandling.

Lektion 1: Vi lär oss om hur människor fungerar i relationer och vilka aspekter det kan vara viktigt att känna till. Sedan introduktion till i beteendeanalys.
Lektion 2: Grunder i beteendeanalys, introduktion till samtalsmetod
Lektion 3: Grunder i beteendeanalys, samtalsmetod
Lektion 4: Problemlösning, samtalsmetod
Lektion 5: Tillämpningsträning

Kursen ges under fem kvällar vårterminen 2017. Vår lokal finns på S:t Olofsgatan 32 E, Uppsala.
Tid: 18-20.
Kursledare: Linda Jüris och Katarina Molin.
Kostnad: 2200 kr för en person, 2500 kr för par. Om du har frågor eller vill anmäla dig till kursen: kontakta psykolog Katarina Molin, katarina.molin@kbtpsykologerna.com eller 0703-366804.