Kurser för privatpersoner

Intresserad av att lära dig mer om psykologi? KBT-Psykologerna ger ett antal kurser om intressanta psykologiska ämnen för personer som vill lära sig mer. Våra lärare är legitimerade psykologer med inriktning kognitiv beteendeterapi, som undervisar på läkar- psykolog- och psykoterapeutprogrammen på landets universitet. Om du är intresserad av en kurs specifikt för din arbetsplats är du välkommen att höra av dig så kan vi ordna en skräddarsydd lösning.

Våra kurser:

  • Stresshantering utifrån kognitiv beteendeterapi – lär dig om stress.
  • Konflikthantering utifrån kognitiv beteendeterapi – beteendeanalys är det analysverktyg som vanligen används av en behandlare som arbetar med kognitiv beteendeterapi. Lär dig grunderna i beteendeanalys för att kunna använda dessa i dina relationer.
  • Beteendeanalys för alla – beteendeanalys är det analysverktyg som vanligen används av behandlare som arbetar med kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att förstå varför en gör som en gör och hur en kan göra annorlunda. Här får du grunder in inlärningspsykologi och beteendeanalys för att förstå dina beteenden bättre.

Inga förkunskaper krävs, men om du har stora svårigheter inom de ämnen som kurserna berör ska du istället söka hjälp för dessa. Kurserna är inte för dig som har en psykiatrisk diagnos, utan om du vill lära dig mer om dig själv och om kognitiv beteendeterapi.

Läs om datum, tider och kostnad under respektive kurs.