ACT vid långvarig smärta

Tvådagars workshop om ACT vid långvarig smärta

Föreläsare: Lance McCracken, professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet

Datum: 25-26 november, 2019. Båda dagarna 9-16.

Dag 1 grundläggande/”basic” nivå, dag 2 fördjupad/”intermediate” nivå.  Workshopen kommer att ingå som en del av vår specialistkurs i beteendemedicin men det går bra att anmäla sig till den separat också.

Under workshopen kommer professor McCracken att redogöra för psykologisk flexibilitet i relation till långvarig smärta samt hur man i praktiken omsätter dessa kunskaper i sin kliniska vardag. Det kommer att finnas kliniska exempel och deltagarna får gärna ta med egna avidentifierade exempel som kan användas under workshopen.

Plats: Centrala Uppsala.

Pris: 3600 kr + moms för båda dagarna vid anmälan före 1 september 2019 (därefter 5000 kr). Pris per dag 2000 kr + moms vid anmälan före 1 september 2019 (efter 2800 kr per dag).

Anmälan görs här: https://forms.gle/W7f5fZq4nt1FcJw2A

Frågor? Kontakta katarina.molin@kbtpsykologerna.com