Om Monica

Förutom att vara medarbetare hos KBT-Psykologerna arbetar Monica Buhrman på Smärtrehabiliteringsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där hon handleder fysioterapeuter, läkare och psykologer. Hon är verksam vid Institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet där hon tjänstgör som studierektor samt undervisar och anordnar utbildningar, bland annat på psykolog- och fysioterapeutprogrammen. Monica Buhrman  är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2001 och psykoterapeutexamen 2008). Hon är även filosofie doktor (psykologi).