Tvångssyndrom

Tvångssyndrom (engelska: Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) innebär att en individ drabbas av tvångstankar som för med sig obehagliga känslor. Detta försöker personen därefter att hantera genom olika typer av tvångshandlingar. Det kan till exempel kännetecknas av att en person får syn på en fläck på marken och upplever en stark oro för vad fläcken skulle kunna bestå av, ifall den kan vara livsfarlig och om den har resulterat i en smitta. Individen kontrollerar först fläcken noggrant, går sedan hem och duschar väldigt länge och slänger slutligen de kläder som bars vid tillfället för att därigenom undvika fara.

Det vanligaste är att personen förstår rent logiskt att rädslan är orimlig, men i stunden är det mycket svårt att göra något annorlunda. De flesta människor har en del tvångstankar och även tvångshandlingar, men en psykiatrisk diagnos i form av tvångssyndrom är aktuell först när individen lägger så mycket tid på att tänka och agera kring det som utlöser oron att det utgör ett påtagligt hinder i vardagen. Det finns flera olika teman inom tvångssyndrom, där smitta förmodligen är det som de flesta förknippar med detta problem. Det är dock även vanligt att utveckla en rädsla för att skada andra, behov av symmetri respektive oacceptabla tankar, exempelvis sexuella, våldsamma eller religiösa.

Hur behandlas tvångssyndrom?

Tvångssyndrom behandlas bäst med hjälp av kognitiv beteendeterapi, framförallt  något som kallas för exponering med responsprevention. Det innebär i stora drag att personen utsätter sig för det den är rädd för på ett gradvist och kontrollerat sätt, samtidigt som den avstår från att tillämpa sina tvångshandlingar. Detta leder till slut till en minskad rädsla och ökad funktion i vardagen. Denna form av psykologisk behandling är dock krävande både känslomässigt och vad gäller tid. Om du söker hjälp för tvångssyndrom rekommenderas i första hand kontakt via primärvården, vilka sedan kan remittera dig till en psykiatrisk mottagning. På grund av omfattningen på en psykologisk behandling av detta problem är ett sådant förfarande rekommenderat, snarare än att gå hos en behandlare privat.

Läs mer

Om du vill läsa mer om tvångssyndrom kan du vända dig till Svenska OCD-förbundet.