Om oss

KBT-Psykologerna består idag av medarbetarna Linda Jüris, Monica Buhrman, Katarina Molin, Alexander Rozental, Sven Alfonsson, Susanna Grund och Henrik Engelmark. Dessutom arbetar psykologkandidat Klara Lindström hos oss och hjälper till vid behov, samt psykiater Diana Djurfeldt.

En utgångspunkt i vårt arbete är vikten att kunna erbjuda bästa möjliga psykologiska behandling för de patienter som söker hjälp hos oss. Av denna anledning värdesätter vi vidareutbildning och kompetensutveckling, något som innebär att vi ofta deltar i kurser, workshops och vetenskapliga konferenser, både i Sverige och internationellt.

Vi brinner särskilt för att alla människor ska få tillgång till den form av psykologisk behandling som i dagsläget har starkast vetenskapligt stöd för psykiatriska diagnoser, kognitiv beteendeterapi. På grund av detta är vi engagerade i sådant som rör dess tillgång inom hälso- och sjukvården samt för att minska felaktiga åtgärder vid psykisk ohälsa och kvacksalveri. Vi är alla sedan många år medlemmar i Beteendeterapeutiska föreningen, en ideell organisation med syfte att främja forskning, utbildning och behandling inom kognitiv beteendeterapi. Linda Jüris var dess ordförande mellan 2014-2017 och både Monica Buhrman och Alexander Rozental var styrelseledamöter 2014-2017 respektive 2015-2017.

Linda Jüris
Linda är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2001 och psykoterapeutexamen 2007). Hon är dessutom specialist i klinisk psykologi och medicine doktor (psykiatri).

Läs mer om Linda

 

 

 

Monica Buhrman
Monica är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2001 och psykoterapeutexamen 2008). Hon är dessutom specialist i klinisk psykologi och filosofie doktor (psykologi).

Läs mer om Monica

 

 

 

 

Katarina Molin
Katarina Molin är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2011). Hon studerar för närvarande på det kombinerade psykoterapeut- och specialist-programmet vid Uppsala universitet.

Läs mer om Katarina

 

 

 

 

Alexander Rozental
Alexander Rozental är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Linköpings universitet (psykologexamen 2011). Han är dessutom filosofie doktor (psykologi).

Läs mer om Alexander

 

 

 

 

Sven Alfonsson
Sven Alfonsson är utbildad i kognitiv beteendeterapi (psykologexamen 2006 och psykoterapeutexamen 2018). Han är dessutom filosofie doktor (psykologi) samt medicine doktor (medicinsk vetenskap).

Läs mer om Sven

 

 

 

 

Susanna Grund
Susanna Grund är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2004) och vidareutbildar sig till specialist i neuropsykologi.

Läs mer om Susanna

 

 

 

 

 

Henrik Engelmark

Henrik Engelmark är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2012).

Läs mer om Henrik

 

 

 

 

 

Klara Lindström
Klara Lindström studerar på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och var under våren 2018 psykologkandidat hos KBT-Psykologerna inom ramen för sin utbildning. Framöver fortsätter hon att arbeta hos oss där hennes viktigaste uppgift är att bistå psykologerna i behandlingsarbetet.

 

 

 

 

 

Diana Djurfeldt
Diana Djurfeldt är läkare, medicine doktor och specialist i allmänpsykiatri med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Diana Djurfeldt konsulteras vid behov.

Diana har lång och bred erfarenhet av främst tvångssyndrom (OCD) och relaterade sjukdomar samt ångestsyndrom. Hon arbetar även med undervisning och forskning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, samt är medicinskt ansvarig läkare på OCD-Centret i Uppsala.

 

 

 

 

Vendela Wallin
Vendela Wallin studerar termin 6 på psykologprogrammet via Uppsala Universitet. Under hösten 2019 praktiserar hon hos KBT-psykologerna som en del av utbildningen.

 

 

 

 

 

 

Simon Ezra
Simon Ezra studerar termin 6 på psykologprogrammet via Uppsala Universitet. Under hösten 2019 praktiserar han hos KBT-psykologerna som en del av utbildningen.