Piret Kams

Piret Kams är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2008 och psykoterapeutexamen 2014). Hon arbetar med KBT-behandling för bland annat ångest och depression, både hos personer som har samtidiga neuropsykiatriska diagnoser och utan. Hon utför även neuropsykiatriska utredningar på unga vuxna och vuxna. Hon har arbetat inom psykiatri, psykosvården och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid sidan om arbetet på KBT-psykologerna jobbar hon även på enheten för autism på Habiliteringen.