Self-compassion för psykologiska behandlare

KBTPsykologerna presenterar Lisa Williams från Anxiety Disorder Residential Unit, Bethlem Royal Hospital i London som kommer till Uppsala för att hålla en tvådagars workshop i compassionfokuserad terapi.

Under workshopens första dag presenterar Lisa den teoretiska grunden för compassionfokuserad terapi samt dess implikationer för mänskligt lidande. Vad händer när hjärnans äldre motivationsbaserade strukturer interagerar med evolutionärt yngre strukturer som är kopplade till våra kognitiva förmågor? Lisa kommer också att redogöra för tre känsloregleringssystem kopplade till hot, coping, belöning, resurssökande, nöjdhet samt vår förmåga att lugna oss själva.

Workshopens andra dag handlar specifikt om terapeutens utmaningar kopplade till sin egen arbetsmiljö samt hur tekniker från den compassionfokuserade terapin kan användas för att hantera just dessa utmaningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp
Denna workshop riktar sig till personer som arbetar med psykologisk behandling.

Lärandemål
Efter genomgången workshop förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål:
– Att kunna redogöra för centrala begrepp inom self compassion.

Färdighetsmål:
– Kunna uppmärksamma och förändra egna overta och koverta beteenden i linje med self compassion.
– Tillämpa konkreta tekniker inom self compassion i klientarbete.

Kursansvariga
Lisa Williams är biträdande chef för Anxiety Disorder Residential Unit, Bethlem Royal Hospital, Senior Cognitive Behavioral Therapist och Medkänsla Fokuserad Psykoterapeut. Hon har utbildats och handletts av professor Paul Gilbert och arbetar för närvarande tillsammans med professor David Veale.

Klara Lindström, psykologstudent vid Uppsala Universitet, samordnar denna workshop vad gäller frågor och fakturor.

Datum
Workshopen ges under två heldagar, klockan 09.00-17.00, 26-27 november, 2018.

Lokal
Missionskyrkan, Uppsala. S:t Olofsgatan 40, 753 32 Uppsala.

Pris

3.600 kr + moms vid anmälan före 31 juli, 2018.

5.000 kr + moms vid anmälan efter 1 augusti, 2018.

Anmälan och kontakt
För anmälan eller frågor, kontakta Klara Lindström på klara.lindstrom@kbtpsykologerna.com. Anmälan går även att göra via följande formulär.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.