Specialistkurs i Prolonged exposure för PTSD

Datum: 16-17/9, 23-24-25/9 och 14/10

PLATS: Malmö

Hösten 2019 ordnar KBTPsykologerna en specialistkurs i Prolonged exposure (PE) för PTSD, i samarbete med Tellas Consulting. Kursledare är Maria Bragesjö och föreläser gör även Kristina Bondjers.

Kursen syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap i diagnostik, bedömning och behandling av PTSD, samt specialistkompetens i PE. PE är en strukturerad behandling som innefattar psykoedukation, kontrollerad andning, exponering in vivo, imaginativ exponering och vidmakthållandeprogram. Kursen bygger på den senaste forskningen på området och är godkänd av Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA där dr Foa verkar. Det innebär att deltagarna efter genomgången godkänd utbildning kvalificerar sig för att, om så önskas, bli certifierade i metoden. Detta sker genom handledning av certifierad handledare i Prolonged exposure på två till tre fall och om intresse finns för detta är det möjligt att vi ansöker om att ackreditera även detta som specialistkurs. Deltagarna kommer också att få utbildning i Clinician Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5), en strukturerad klinisk intervju som anses vara gold standard vid bedömning av PTSD.

Mer information finns i kursplanen: Prolonged exposure kursplan 2019

Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som fördjupningskurs inom specialiteterna Psykologisk behandling/Psykoterapi och Klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan komma att tillgodoräknas som breddkurs beroende på studentens individuella studieplan.

Pris: 20.500 kr + moms inklusive för- och eftermiddagsfika. Kurslitteratur ingår inte och deltagarna ansvarar själva för att skriva ut åhörarkopior och annat material.

Anmälan är bindande men det går att överlåta platsen till en annan behörig person!

Kontaktperson: Katarina Molin

Epost: katarina.molin@kbtpsykologerna.com

Tel: 0703366804