Stresshantering

KBT-Psykologerna erbjuder en kvällskurs i stresshantering för dig som är intresserad av att förebygga stress genom att lära dig hur du kan hantera olika situationer både i ditt arbete och till vardags. Syftet med kursen är att du ska lära dig mer om vad stress egentligen är, hur människan reagerar vid stress och hur du kan förebygga stressproblem. Vid varje lektion går vi tillsammans igenom ett verktyg som vi sedan tillämpar i vardagen mellan våra möten.

OBS! Detta är inte en psykologisk behandling, om dina stressnivåer påverkar dig så pass att du har mycket svårt att fungera i vardagen rekommenderar vi dig att ta kontakt med din vårdcentral eller att prata med oss för individuell psykologisk behandling.

Lektion 1: Om stress och återhämtning
Vid första kurstillfället lär vi oss om stress och återhämtning. Vi går igenom vilka återhämtande beteenden som fungerar för oss och planerar för egna sådana.

Tillfälle 2: Stressbeteenden
Beteendeanalys är det viktigaste verktyget för en behandlare som arbetar med kognitiv beteendeterapi. Idag lär vi oss en enklare variant riktad mot stressbeteenden och försöker finna egna alternativa beteenden.

Tillfälle 3: Tankar och oro vid stress
Våra tankar påverkar hur vi mår och hur vi beter oss i stressade situationer. Här lär vi oss olika tekniker för att hantera våra tankar.

Tillfälle 4: Avslappning och sömn
Sömn är en av våra viktigaste former av återhämtning. Idag går vi igenom strategier för god sömn samt tränar på metoder för avslappning.

Tillfälle 5: Planering och problemlösning
Planering, prioritering och problemlösning kan vara viktiga faktorer för att förebygga stress. Vi går igenom metoder för detta samt gör en plan för hur du kan fortsätta använda dig av det du lärt dig på denna kurs.

Just nu finns ingen ny omgång av kursen planerad. Det går dock bra att höra av sig om du är intresserad av individuell stresshantering. Kontakta oss på info@kbtpsykologerna.com.