Susanna Grund

Susanna Grund är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2004). Hon arbetar med KBT-behandling för bland annat ångest, depression och utmattning framförallt hos personer som har samtidiga neuropsykiatriska diagnoser. Hon utför även neuropsykiatriska utredningar på ungdomar och vuxna. Hon har arbetat inom psykiatri och habilitering och har erfarenhet av handledning och utbildning till personal kring behandling, utredning och bemötande vid arbete med neuropsykiatriska frågeställningar och samsjuklighet. Vid sidan om arbetet utbildar hon sig specialist i neuropsykologi.