Om Sven

Sven Alfonsson  är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2006 och psykoterapeutexamen 20018). Han är filosofie doktor i psykologi och medicine doktor i medicinsk vetenskap. Förutom att vara medarbetare hos KBT-Psykologerna arbetar Sven Alfonsson med forskning och utbildning på Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska Institutet och på Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han har tidigare jobbat på Akademiska sjukhuset i Uppsala.