Om Sven

Sven Alfonsson är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2006 och psykoterapeutexamen 2018). Han är filosofie doktor i psykologi och medicine doktor i medicinsk vetenskap. Sven Alfonsson är forskare och lärare vid Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska Institutet och på Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat främst med beteendemedicin och ätstörningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.