Om Sven

Sven Alfonsson är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och avslutade psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet i början av 2018. Han är filosofie doktor i psykologi och medicine doktor i medicinsk vetenskap. Förutom att vara medarbetare hos KBT-Psykologerna arbetar Sven Alfonsson med forskning och utbildning vid Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska Institutet och på Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han har tidigare jobbat på Akademiska sjukhuset i Uppsala.