KBT-Psykologerna erbjuder psykologisk behandling, utbildning och handledning inom kognitiv beteendeterapi. Vi har en mottagning belägen i centrala Uppsala dit du kan söka privat eller via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi, när du fått remiss från psykiatrisk mottagning.

Vi behandlar alla typer av ångestsyndrom, affektiva tillstånd som depression, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa. Vi har särskild kompetens inom tvångssyndrom, tvångsrelaterade problem som exempelvis dysmorfofobi, prokrastinering,
perfektionism samt inom beteendemedicinska tillstånd som kronisk smärta och ljudöverkänslighet, hyperakusis.

Vår mottagning ligger på innergården vid S:t Olofsgatan 32 E i Uppsala alldeles bredvid ett crêperie. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss erbjuder vi även psykologisk behandling via videolänk i samarbete med Svensk Telepsykiatri.

KBT-Psykologerna stödjer den ideella föreningen Talita som erbjuder hjälp för utsatta kvinnor. Vi ger gratis handledning, utbildning och psykologisk behandling till föreningens personal och klienter.

KBT-Psykologerna är medlem i Psykologföretagarna som samordnar egenföretagare inom Psykologförbundet när det kommer till frågor som rör exempelvis patient- och företagsförsäkring.