utfyllnad

 

KBT-Psykologerna erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling, utbildning och handledning inom kognitiv beteendeterapi, KBT. Vi har både privatmottagning och psykoterapiavtal med Uppsala läns landsting.

Vi behandlar alla ångeststörningar, depression och har särskild kompetens inom tvångssyndrom, OCD och tvångsrelaterade problem som t ex BDD (dysmorfofobi) och inom beteendemedicinska problem som kronisk smärta, sömnstörning (insomnia), stressrelaterade problem och  hyperakusis (ljudöverkänslighet).

Vi finns på S:t Olofsgatan 32E i Uppsala, på innergården med ingång alldeles bredvid ett mysigt creperie! Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss i Uppsala erbjuder vi också KBT via videolänk (ungefär som via SKYPE) i samarbete med Svensk Telepsykiatri / Psykonline!

Välkommen att kontakta oss!

KBT-Psykologerna stödjer aktivt den ideella föreningen Talita som erbjuder hjälp för utsatta kvinnor, bland annat genom att ge gratis handledning, utbildning och psykologisk behandling till föreningens personal och klienter.

 

 

lilja

Fotograf: Johan Hansson