KBT-Psykologerna erbjuder psykologisk behandling och utbildning inom kognitiv beteendeterapi. Du kan antingen söka och bekosta din behandling privat eller komma till oss via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi – om du har fått remiss från psykiatrisk mottagning.

Vi behandlar alla typer av ångestsyndrom, affektiva tillstånd som depression, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa. Vi har särskild kompetens inom tvångssyndrom, tvångsrelaterade problem som exempelvis dysmorfofobi, prokrastinering, perfektionism samt inom beteendemedicinska tillstånd som långvarig smärta och hyperakusis.

Vidare tillhandahåller vi även neuropsykiatrisk utredning som du kan söka och bekosta privat.

Vi är dessutom vana och har lång erfarenhet av att behandla och utreda personer som själva arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vår mottagning ligger på S:t Olofsgatan 32 E i Uppsala, på innergården alldeles bredvid crêperiet. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss erbjuder vi även psykologisk behandling via videolänk i samarbete med Psykonline.


Med anledning av Coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19): vi uppmanar alla som besöker vår mottagning att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande prevention av smittspridning. Vår mottagning är fortsatt öppen, men vi kan erbjuda alla våra patienter samtal via videolänk. Hör av dig till din behandlare för mer information.

 


KBT-Psykologerna stödjer den ideella föreningen Talita som erbjuder hjälp för utsatta kvinnor. Vi ger kostnadsfri handledning, utbildning och psykologisk behandling till föreningens personal och klienter.

KBT-Psykologerna är medlem i Psykologföretagarna som samordnar egenföretagare inom Psykologförbundet när det kommer till frågor som rör exempelvis patient- och företagsförsäkring.