KBT-Psykologerna erbjuder psykologisk behandling, utbildning och handledning inom kognitiv beteendeterapi. Du kan antingen söka privat och bekosta din behandling själv, eller komma till oss via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi, om du fått remiss från psykiatrisk mottagning.

Vi behandlar alla typer av ångestsyndrom, affektiva tillstånd som depression, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa. Vi har särskild kompetens inom tvångssyndrom, tvångsrelaterade problem som exempelvis dysmorfofobi, prokrastinering,
perfektionism samt inom beteendemedicinska tillstånd som långvarig smärta och hyperakusis.

Vår mottagning ligger på S:t Olofsgatan 32 E i Uppsala, på innergården alldeles bredvid crêperiet. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss erbjuder vi även psykologisk behandling via videolänk i samarbete med Svensk Telepsykiatri.

KBT-Psykologerna stödjer den ideella föreningen Talita som erbjuder hjälp för utsatta kvinnor. Vi ger kostnadsfri handledning, utbildning och psykologisk behandling till föreningens personal och klienter.

KBT-Psykologerna är medlem i Psykologföretagarna som samordnar egenföretagare inom Psykologförbundet när det kommer till frågor som rör exempelvis patient- och företagsförsäkring.